PRIVĀTUMA POLITIKA


Mēs augsti vērtējam Jūsu uzticību mūsu interneta veikalam, tāpēc solām apstrādājot reģistrācijas datus ievērot likumu par fiziskas personas datu aizsardzību:

 Datu apstrādes apjoms

 SIA Sensonel apņemas vākt un saglabāt tikai tos persona datus, kas ir nepieciešami SIA Sensonel  komercdarbības veikšanai. Kompānija SIA Sensonel apņemas nodrošināt datu apstrādes pareizību un pilnību.

 

Informācijas uzskaite un izmantošana

SIA Sensonel uzskaita un savāc informāciju dotajā interneta vietnē, lai uzaicināt Jūs piekrist jaunumu saņemšanai uz savu e-pastu un veikt pirkumus veikalā www.sensonel.lv . Piereģistrējies Jūs palīdzēsiet mums noteikt Jūsu vēlmes, kas ir saistītas ar mūsu pakalpojumiem. SIA Sensonel ir vienīgais informācijas īpašnieks, kura uzskaitās un savācas dotajā interneta vietnē. Mēs nedalāmies, nepārdodam un neizīrējam šo informāciju, ja tas nav skaidri noteikts dotajā politikā vai to nepieprasa tiesa.

 

Datu drošība un to izmantošana

 Ja klients nolēmis piereģistrēties interneta vietnē, tad no klienta tiek pieprasīta informācija par viņa vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi un citiem datiem. SIA Sensonel  r tiesības izmantot iesniegto informāciju, lai personalizēt un uzlabot interneta vietnes darbību. Tas var izpausties, piemēram, bet ne tikai, reklāmu piedāvājumos, kas ir sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un, kas ir iesniegti klientam tiešsaistē vai izmantojot e-pastu atbilstoši klienta piekrišanai vai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Ja klients vēlas saņemt informāciju par akcijām un jaunumiem SIA Sensonel  tad lapā "Pieteikums Akcijām” ir jāaizpilda nepieciesamā informācija (Vārds, e-pasts).

Klients nedrīkst nodot un atļaut izmantot viņam piešķirto lietotājvārdu un paroli trešajām personām.

Klients ir atbildīgs par visām darbībām, kas ir veiktas no viņa reģistrētā profila un par visu informāciju, ko viņš ir izvietojis, tāpat par paroles un profila konfidencialitāti.

 Klientam nav tiesību veikt darbības, kas ir vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA Sensonel ir tiesības vienpusēji izbeigt pakalpojumu sniegšanu, iepriekš par to nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

 SIA Sensonel apstrādā personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un izmantos iekšējas procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērst personas datu nesankcionētu izmantošanu, piekļuvi, izplatīšanu, kopēšanu, izmainīšanu vai bojāšanu un tāpat pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošināt personas datu drošību, integritāti un privātumu.

SIA Sensonel apstrādās personas datus godīgi un atbilstoši likumam un neizmantos personas datus mērķiem, kas neatbilst tiem mērķiem, kuru dēļ SIA Sensonel tos ir ieguvis.

SIA Sensonel uzkrātos klienta personas datus apstrādās, lai veikt pasūtījumus; palīdzēt uzlabot interneta vietni www.sensonel.lv un informācijas pieejamību klientiem tiešsaistē; nodrošināt klientiem informāciju par SIA Sensonel izstrādājumiem un pakalpojumiem; pasūtījumu veikšanas vajadzībām, klienta atbalstam, maksājuma veikšanai un pakalpojumu sniegšanai; un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

 

Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē

Ja klients vēlas veikt pasūtījumu tiešsaistē, SIA Sensonel ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un telefona numuru. Tad SIA Sensonel spēs nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma veikšanu un informēt par pasūtījuma veikšanas statusu.

 

Sensible cookies

Cookie failu izmantošana nekādā veidā nav saistīta, ar jebkāda veida personīgo informāciju apmeklējot mūsu interneta vietni. Kad lietotājs aizver pārlūkprogrammu cookie sesija beidzas. Ja lietotājs atsakās no cookie failiem viņš tik un tā spēj izmantot mūsu interneta vietni, taču lietotāja piekļuve dažām mūsu interneta vietnes zonām var būt ierobežota. Cookie faili palīdz mums saprast mūsu apmeklētāju vēlmes un prasības un izmantot šo informāciju interneta vietnes, pakalpojumu uzlabošanai.

 

Jaunumu izsūtīšana

Piekrītot mūsu jaunumu saņemšanai, apmeklētājam nepieciešams sniegt sekojošu obligātu informāciju: vārdu un e-pasta adresi.

 

Personīgās informācijas izmainīšana/izlabošana

Nepieciešamības gadījumā SIA Sensonel klientam ir tiesības jebkurā momentā izmainīt, papildināt vai izdzēst personīgos datus, kas ir saglabāti viņa kontā.

 

Atteikties no abonēšanas

Lietotāji, kas vairāk nevēlas saņemt jaunumus vai reklāmas vēstules var uzklikšķināt uz saites „Atteikties no abonēšanas”, kas ir ievietota katrā vēstulē, ko ir sūtījis SIA Sensonel  lai turpmāk nesaņemt vēstules.

 

Dāvanu sertifikātu drošība

Dāvanu sertifikātu drošību, ko izplata SIA Sensonel, nodrošina uz tiem uzdrukātais unikālais kods. Tas palīdz identificēt dāvanu, tāpēc to var izmantot tikai vienu reizi.

 

Paziņojums politikas izmaiņu gadījumā

Ja mēs izlemsim izmainīt mūsu privātuma politiku, mēs informēsim par šīm izmaiņām mūsu interneta vietnē. Tas ļaus mūsu lietotājiem palikt lietas kursā par to, kādu informāciju mēs vācam, kā to izmantojam, vai šī informācija ir publiska un ja jā, tad kādā veidā. Ja mēs izlemsim izmantot personīga rakstura informāciju savādāk, kā bija noteikts tad, kad saņēmām to, lietotāji par to tiks informēti caur e-pastu. Pēc tā lietotāji var izlemt vai mums ir atļauts izmantot viņu datus jaunā veidā. Pretējā gadījumā, mēs izmantojam datus tikai atbilstoši privātuma politikai, uz kuras pamata tie tika saņemti.

0
         

 .